IntraOffice

100% papiervrij communiceren met uw klanten

IntraOffice is een compleet gebaseerde end-to-end oplossing voor digitaal documentbeheer. Het invoeren van 100% papiervrij communiceren met uw klant, wordt daarmee heel eenvoudig. IntraOffice is modulair en bestaat uit vier modules; Online Archief, Document Routing, Digitale Handtekening en Data Capture. IntraOffice wordt dagelijks door meer dan 45.000 bedrijven gebruikt in voornamelijk West-Europa en is in 7 landen operationeel en 7 talen beschikbaar.


Online archief

IntraOffice online archief is een internet oplossing voor het altijd online veilig toegang hebben tot al uw documenten en informatie. Kenmerkend voor deze module is de wijze waarop IntraOffice in staat is grote hoeveelheden documenten op te slaan en in hoge snelheid veilig beschikbaar te stellen aan grote aantallen gebruikers. In deze module wordt de meest moderne portal technologie toegepast, waardoor onze oplossing device onafhankelijk werkt. Lees meer.


Document routing

IntraOffice Document Routing geeft u de mogelijkheid om, geïntegreerd binnen uw bestaande workflows, de afhandeling van documenten en informatie met uw klanten foutloos te laten verlopen. U kunt documenten en informatie eenvoudig versturen, afleveren en zelfs digitaal rechtsgeldig laten ondertekenen door uw klant. Helemaal papiervrij! Lees meer.


Data capture

IntraOffice Data Capture is er op gericht, ongeacht de af- of herkomst van gegevens, deze gestructureerd en gecontroleerd op te slaan in uw digitale archief. Dit kunnen gegevens zijn vanuit hoog volume (mainframe applicaties), midrange (kantoor applicaties of printstraten) of in het lage volume (gegevens vanuit webformulieren en/of app’s waarmee u communiceert met uw klanten). Lees meer.


Digitale handtekening

De digitale handtekening vervangt in snel tempo de handgeschreven (‘natte’) handtekening. Papier is namelijk bewerkelijk, kostbaar en niet duurzaam. Europese wetgeving rondom de digitale handtekening staat toe om zonder tussenkomst van de pen en papier een rechtsgeldige overeenkomst te ondertekenen. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Lees meer.

Bekijk ons filmpje: